BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

NO.NAMAJABATANPURNA TUGAS / AMJ
1LUKMAN HAKIM, S. AgKetua20 November 2024
2MASLIKHAHWakil Ketua20 November 2024
3RUDIYANTOSekretaris20 November 2024
4PURWANTOBendahara20 November 2024
5RAIS S.PdAnggota20 November 2024