PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA DATAR MASA BHAKTI TAHUN 2019 / 2025

NONAMAKEDUDUKAN
1Bp. KATAMKetua Dewan Pembina TP. PKK Desa
2Ny. KURSIYAH KATAMKetua TP. PKK
3Ny. SRI NIAMIWakil Ketua TP. PKK I
4Ny. HANI NURAENIWakil Ketua TP. PKK II
5Ny. FARIKHAHSekretaris I
6Ny. NUR AISYAHSekretaris II
7Ny. PAIJAHBendahara I
8Ny. TUTI AWALIAHBendahara II
9Ny. NUR SYAMSIAHKetua POKJA I
10Ny. MUSLIKHAHAnggota POKJA I
11Ny. ZUBAEDAHAnggota POKJA I
12Ny. TAMIROHAnggota POKJA I
13Ny. NUR ANISYAHAnggota POKJA I
14Ny. MASLIKHAHKetua POKJA II
15Ny. SULIS RAHAYUAnggota POKJA II
16Ny. MARIA ULFAHAnggota POKJA II
17Ny. YUNIAnggota POKJA II
18Ny. AFUAHAnggota POKJA II
19Ny. FITRIYAHKetua POKJA III
20Ny. TOHAROHKetua POKJA III
21Ny. NURHAYATIAnggota POKJA III
22Ny. HERLINA EVENDIAnggota POKJA III
23Ny. ARIYAHAnggota POKJA III
24Ny. IKA WIDIA NINGRUMKetua POKJA IV
25Ny. SRI REJEKIAnggota POKJA IV
26Ny. TAHYATIKetua POKJA IV
27Ny. NUR AENIAnggota POKJA IV
28Ny. MARIA ULFAHAnggota POKJA IV
LAMPIRAN:
Keputusan Kepala Desa Datar
Nomor: 3/DS. DTR/2019
Tanggal: 26 Februari 2019